"Inget ramlar mellan stolarna"

Varför plocka smulorna när man kan få hela kakan? Den frågan ställde sig Christer Andersson på Skellefteå Kraft. Tack vare fler pling i mailkorgarna blir fler åtgärder genomförda snabbt.

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter med egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft och bioenergi.

Christer Andersson är arbetsmiljöingenjör och har funktionsansvar för arbetsmiljö och säkerhet på företaget. För fem år sedan var han med och startade upp ENIA – det IA-system som särskilt har utvecklats för energibolag:

– Vi var pilot och satte upp systemet tillsammans med AFA Försäkring. Svensk Energi tog initiativet till att titta på avvikelser i branschen.

Grunden var bra men Christer nöjde sig inte med det.

– Det tog form när vi framförde kravet att alla typer av avvikelser ska kunna rapporteras i systemet. Inte bara arbetsmiljö som det ursprungligen var till för, utan även säkerhet, miljö och kvalitet.

Något som enligt honom motverkar systemtrötthet.

– Skyddsronder, revisioner och egenkontroll har vi också fått med. Vi är ju certifierade på arbetsmiljö och miljö, och efter revisioner lägger vi in alla avvikelser och kan följa upp och åtgärda. Mycket lättare att få in avvikelser i arbetsgången i samma system så vi slipper lära oss flera.

Christer Andersson beskriver det nästan som att verksamheten fått ett bättre minne.

– Inget ramlar mellan stolarna. Alla inblandade är med i systemet och får notiser via mail. Ingen behöver glömma något. Det är glasklart vad man ska göra.

Att kunna se och åtgärda risker och avvikelser snabbt tas också upp som en skillnad mot tidigare då företaget jobbade med manuell pappershantering. Christer visar på skärmen.

– Här kan vi till exempel se att det kommit in fyra riskobservationer på kort tid. Då kan vi snabbt åtgärda. Tidigare såg vi inte detta och kunde därför inte fånga upp det.

Även ute i verksamheterna syns vart vindarna blåser.

– Och så har vi detta med trenderna. Eftersom det är en bra rapportgenerator kan man titta på sin egen avdelning eller på hela Skellefteå Kraft. Vi har standardiserade agendor på koncernnivå och i arbetsgrupper där alla händelser följs upp. Det hjälper systemet till med.

Nästa fördel rör skyddsombuden. När det sker en förändring av något slag, där skyddsombud enligt lag alltid ska vara med, så får de mail om detta.

– Vi förebygger på ett helt annat sätt idag. Det är egentligen så man ska se det. Chanserna att förebygga är mycket bättre än förut. Vad är det som är på väg att hända? Jobbar vi fel? Sådana saker blir tydligare.

Mellan rapporter och snabba åtgärder ser Christer Andersson samtidigt ett beteendemönster. Särskilt när det gäller säkerhet på jobbet.

– Det kanske är lite machostämpel över vissa yrkesområden i vår värld. Men det är faktiskt en annan attityd nu. Machogubbarna blir färre och färre. Om du måste avbryta jobbet – gör det! Då kommer du hem hel.

Fakta om Skellefteå Kraft

Verksamhet: Produktion av el, fjärrvärme och biogas.
Platser: Skellefteå
Anställda: 650
Fackliga organisationer: Vision, Seko, Sveriges Ingenjörer
IA-system: ENIA