"Jag gillar det systematiska lärandet"

Nacka kommun sticker ut när det gäller synen på var besluten ska tas. Det gäller även systematiskt arbetsmiljöarbete. När IA-systemet körs igång får varje chef själv avgöra hur det bäst kan användas.

Nacka kommun placerar sig på plats 18 räknat till folkmängd bland Sveriges 290 kommuner. Här bor 94 000 människor som får kommunala tjänster fördelat på 4 500 medarbetare.

Jan Landström har en bakgrund som brottsförebyggande strateg i kommunen. Nu är han säkerhetssamordnare och har kört igång KIA, IA-systemet för just kommuner. Men det systematiska, problemorienterade arbetssättet är han van vid sedan länge.

– Det är precis på det systematiska sätt vi jobbar med både brott och andra säkerhetsfrågor i kommunen. Det finns ett bra uttryck: If you can't measure it, you can't manage it. Nu ska vi ha en tydligare kartbild också över arbetsmiljöfrågorna.

Tidigare fanns det en bukett av olika system för arbetsmiljöarbetet i kommunen. Vissa var svaga på rapportering, andra på analys och rapporter.

– KIA har varit förvånansvärt positivt mottaget, för det är många som ser fördelarna i att alla använder samma system. Med många olika system får du ingen enhetlig bild. Vi använder KIA även för skador på fastigheter och byggnader. Klotter och trasiga fönster exempelvis.

På kort tid har vissa skillnader visat sig.

– Vi har fått in 170 händelser sedan starten för fyra månader sedan. Det är mer än vi fått in under ett helt år med de andra. Jag gillar det här lärandet som är inbyggt. Analyser, rapporter och den möjlighet till omvärldsbevakning som chefen får.

– Även checklistorna är bra. Att man kan göra arbetsmiljöronder, brandskyddsronder med inbjudningar till rätt personer. På din egen förskola kan du också göra en checklista för hur du stänger byggnaden.

Hela den kommunala verksamheten omfattas av satsningen. Kommunen tänker och jobbar decentraliserat. När ett nytt system implementeras så följer det samma mönster.

– När vi kommer till exempelvis förskola, så har vi inte ett arbetsmiljöansvar mot förskoleelever, däremot mot dem som jobbar på förskolan. Vi har ändå lämnat fritt för dem att rapportera vilka händelser de vill, så länge de upplever att de har nytta av dem. Den lokala nyttan är prio ett.

– När vi har våra träffar med andra kommuner så är de ofta mer restriktiva med administratörsroller. Kanske en per enhet. Hela skolan har haft en, stadsbyggnaden har haft en, och så vidare. Men enligt Nacka-principen har vi tryckt ner det till lägst beslutande nivå. Vi ser inget problem med det. Utan tvärtom, att man tar ett större ansvar för arbetsmiljöfrågor.

Hans råd till andra som ska köra igång IA-systemet handlar mycket om tillgänglighet.

– Vi har ett app-konto, så att alla som vill, kan registrera händelser med mobilen. Vi har också lagt möjligheten att registrera händelser på förstasidan på vårt intranät. Det är lättåtkomligt för alla medarbetare. Det tror jag är en framgångsfaktor.

Fakta om Nacka kommun

Verksamhet: Skola, vård, omsorg och kulturverksamhet.
Platser: Stockholms län
Anställda: 4 500
Fackliga organisationer: Vision, Kommunal
IA-system: KIA