"Jag kan förbättra arbetsmiljön överallt"

Örjan är huvudskyddsombud sedan många år. Fast ambassadör i arbetsmiljö är nog en mer passande titel. Från Örebro sprids hans hälsosamma budskap ända till andra sidan jordklotet.

Rock Drills tillverkar borriggar för gruvdrift, tunnlar, infrastruktur och fartyg. Och så de borrmaskiner som sitter på riggarna. Lastare som transporterar material från gruvor finns också bland produkterna.

Örjan Josefsson började på företaget år 2004:

– Min roll är huvudskyddsombud på heltid. Jag är länken mellan ledningen och kollektivet i arbetsmiljöfrågor. Just här i Örebro är vi utplacerade på fyra olika platser, olika divisioner. Så jag har fler ställen att vara på.

År 2008 tog Rock Drills in TIA, IA-systemet för teknikföretag, för test. Våren 2009 började de köra det på riktigt.

– Det tog nästan ett år att få det testat och godkänt. Ett annat bolag inom Atlas Copco hade det först. Jag fick se det av en slump och såg möjligheterna i det. Det här ska vi också ha, tyckte jag. Före dess var det papper med Excel och Word.

Ganska snart fick Örjan en bättre bild av vad som hände i verksamheten.

– Vi kunde öka förståelsen för varför man ska rapportera olycksfall, tillbud och risker. Att det faktiskt är en del i det förebyggande arbetet. Rapportera, undersöka, åtgärda och följa upp. Det som står i Arbetsmiljöverkets föreskrifter egentligen.

Skärskador i samband med användning av handverktyg är en av flera typiska risker på Rock Drills.

– Jag tittade för några år sedan på olycksfall med kniv. Då tog jag och skyddskommittén fram alternativ till moraknivar. Men skärskadorna upphörde inte för att vi tog bort dem. Det låg i handhavandet. Då kommer vi tillbaka till hur bra eller dåliga instruktionerna är eller hur dåligt instruktionerna efterlevs.

TIA hjälper Örjan och hans kolleger att hitta orsakerna.

– Absolut, det finns analysfunktioner som hjälper mig med det. Jag kan söka exempelvis på truck, materialhantering eller skärskador. Då får jag rapporter där jag kan se likheter och trender. Då visar jag det för skyddskommittén och säger att vi måste åtgärda det.

Hälsan och säkerheten är på väg åt rätt håll.

– Olycksfall utan frånvaro har haft en nedåtgående trend de senaste två åren. Tillbudsrapportering har däremot ökat vilket är positivt. Vi har också dragits med en del nedskärningar. Det finns många faktorer. Men antalet tillbud per anställd har faktiskt minskat.

För att göra det enklare att rapportera in till TIA finns det möjlighet att använda telefonen.

– Vi har valt att göra så att alla chefer med personalansvar ska rapportera in händelser. Appen har vi provkört med ett antal driftstekniker under några månader. Nyligen släppte jag lös appen till arbetsledare och avdelningschefer i produktion. Så ännu är det för tidigt att utvärdera.

Tack vare Örjans erfarenheter börjar allt fler Atlas Copco-bolag runtom i världen att använda TIA.

– Jag visade systemet för rätt personer. Kina och Japan tände på rapporterna direkt. Efter att vi kontrollerat med våra jurister, och AFA Försäkring hade gjort vissa justeringar för användning globalt, så skickades reklam för TIA och MIA ut till massor av fabriker.

MIA är motsvarande IA-system för stål- och metallföretag. Atlas Copco-bolagen som använder systemet, förutom i Kina och Japan, finns i Indien, Sydafrika, Botswana, Peru, Zambia, USA, Kanada, Ungern, Polen och Österrike med flera.

Örjan har en baktanke med allt detta.

– Vi i Sverige kan aldrig lägga oss i andra länders lagstiftning. Systemet grundar sig på våra föreskrifter. Men det berättar jag aldrig. Jag bara visar fördelarna och hur lätt det är att jobba med. På så vis kan jag faktiskt medverka till att förbättra arbetsmiljön överallt.

Fakta om Atlas Copco Rock Drills

Verksamhet: Verkstadsindustri
Platser: Globalt
Anställda: 1 700 (Örebro)
Fackliga organisationer: IF Metall, Unionen, Ledarna, Akademikerna
IA-system: TIA, MIA