"Det tvingar fram en positiv samverkan"

Helena Franzon var pionjär i branschen med IA-systemet för livsmedelsföretag. Samverkanseffekter gör Sveriges kanske största färskvarubolag ännu friskare.

Inget förknippas så självklart med Arla som mjölk. Men företaget producerar mer än så. Delikatessostar, smör och yoghurt, sås och soppor, och andra drycker som exempelvis apelsinjuice. Färskvaror står för största andelen.

Helena Franzon är arbetsmiljökoordinator på Arla Sverige med bland annat 14 mejerier:

– Första grejen jag drog i gång här var LIA, IA-systemet för livsmedelsföretag . Jag kände till IA-systemet, och att det var anpassat för livsmedelsbranschen, från min tid på Svenskt Näringsliv och Livsmedelsföretagen där jag jobbade tidigare. Arla var faktiskt det första aktiva företaget med LIA.

Företagets gamla system funkade när det gällde inrapportering och utredning av händelser men brast på ledningsinformation. Historiken från det systemet är överfört till LIA.

Helena rapporterar årsvis och månadsvis till ledningsgrupper, men även till affärsområdena, vilka är två i Sverige.

– En sådan här standardrapport är gott nog ganska länge åt en ledningsgrupp. Då finns ett underlag att prata kring. Sen säkerställer systemet samverkan med skyddsombuden. Ansvarsrollerna är tydliga, det går inte att ducka.

Tidsbesparing och mindre risk för fel upplever hon också som fördelar.

– Om Arbetsmiljöverket begär en utredning kan vi skicka in den i standardiserad form. Det är en trygghet för oss i vårt ansvar, att säkerställa att vi gör vad vi ska.

Nu klarnar bilden av en positiv effekt på arbetsmiljön.

– På en av våra driftsplatser hade vi många olyckor. Där har vi jobbat aktivt med att öka inrapportering av tillbud och riskobservationer och sett att det ger resultat. Det finns en stark korrelation, säger Helena Franzon och pekar på staplarna.

Därför sprids informationen snabbt inom Arla om att fler rapporterade tillbud och riskobservationer minskar olyckor.

– Bara att kunna visa korrelationen för en ledningsgrupp, det är ju de som ska driva arbetet, är LIA:s stora fördel. Att det är lätt att få fram. Ledningen ser svart på vitt vad de ska prioritera.

Minst en gång per år har Arla Sverige en LIA-dag då alla systemadministratörer vidareutbildas.

– Det finns enormt mycket funktioner i det här systemet och vi använder inte alla. Skyddsronderna har vi till exempel bara börjat prova oss fram med i LIA. Det vill vi göra fullt ut. Det är en resursfråga i form av utbildning.

Alla medarbetare kan rapportera in men det finns utmaningar. Det kan vara långt till närmaste dator från exempelvis ett kyllager. De som jobbar i produktion kan inte ha telefoner eftersom de hanterar livsmedel. IT-mognad nämns också som en faktor.

– Vissa känner sig trygga med papper. Men vi säger att det är ok. Ju fler möjligheter till inrapportering desto bättre. Vi har papper, registrering på dator och appen i telefonen vilket är bra inte minst för chaufförerna.

Fakta om Arla Sverige

Verksamhet: Livsmedelsindustri
Anställda: 3 800
Fackliga organisationer: Livsmedelsarbetarna, Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet
IA-system: LIA
Pilot på gång: Danmark