Branscher

Varje medlemsbransch får ett eget delsystem som skräddarsys för att passa den specifika branschen, detta görs genom samarbete mellan Afa Försäkring och representanter för branschen. Systemet utvecklas sedan kontinuerligt via bransch-specifika referensgrupper från användarföretagen.

 • Bevakningsföretag
 • Bygg- och anläggningsföretag
 • Djur- och nöjesparker 
 • Djursjukvården 
 • El-installatörsföretag 
 • Energiföretag 
 • Fastighetsbranschen 
 • Finans och försäkring 
 • Grafiska företag 
 • Gruvföretag 
 • Handelsföretag 
 • Hotell- och besöksnäringen 
 • Innovations- och kemiföretag 
 • Kommuner 
 • Kommunikation- och infrastrukturföretag 
 • Landsting och regioner
 • Livsmedelsföretag 
 • Maskinentreprenörerna 
 • Mediaföretag 
 • Pappersindustrin 
 • Privatvården 
 • Räddningstjänster 
 • Service- och städföretag 
 • Skogsavverkningsföretag
 • Stål- och-metallföretag
 • Sågverksföretag 
 • Teknikföretag 
 • Teknikkonsultföretag
 • Telekom- och IT-företag 
 • Tjänsteföretag 
 • Transportföretag 
 • Trossamfund
 • Träföretag
Tillhör ditt företag en bransch som inte nämns i listan, kan ni ändå ha möjlighet att använda IA-systemet. Kontakta oss i så fall genom att skicka en förfrågan till iasupport@afaforsakring.se