Presentationsmaterial

Här finns presentationer som hjälper dig att berätta om de kollektivavtalade försäkringarna. Presentationerna kan användas på möten, i utskick eller till att lägga ut på intranätet.

Presentation - Arbetsskada (TFA-KL)

Presentation - Dödsfall (TGL-KL)

Presentation - kollektivavtalad försäkring

Presentation - Sjukdom (AGS-KL)

Filmen sammanfattar de övriga presentationerna på under 7 minuter.

Läs om kampanjen och vilka som ligger bakom