Om kampanjen

Vi vill sporra HR-personal och “närmsta chefer” att berätta för deras medarbetare att de har en värdefull anställningsförmån. Få chefer med personalansvar att komma ihåg, och därmed berätta, att deras arbetsplats har en kollektivavtalad försäkring.

Bakgrund

Kollektivavtalade försäkringar gör att arbetsgivaren och facken kan känna sig stolta över att kunna erbjuda personalen en arbetsplats som är redo om olyckan är framme och man blir sjuk. Eller skadad på jobbet. Men det har visat sig att de finns de som missar extra ersättning.
AFA Försäkring arbetar på uppdrag av SKL och de fackliga organisationerna med en satsning som heter Ingen ska missa ersättning. Inom ramen för den satsningen har det tagits fram informations- och stödmaterial som kan underlätta Kommuners, Landstings, Regioners och Sobonaföretags informationsarbete, så att alla får reda på denna ibland bortglömda anställningsförmån.

En filmkampanj togs fram med Olle Sarri som hette Världens räddaste man för att öka kännedomen. Nu är det dags för nästa kampanj som riktar sig mot chefer samt HR-personal i KL-sektorn. Det blir printannonser samt annonsering på Linkedin och parternas digitala kanaler under en period med start 22 oktober.

Vad vi gör och hur

Vi vill sporra HR-personal och “närmsta chefer” att berätta för deras medarbetare att de har en värdefull anställningsförmån. Få chefer med personalansvar att komma ihåg, och därmed berätta, att deras arbetsplats har en kollektivavtalad försäkring.
Vi använder oss av ordspråk och gör om dem för att skapa rubriker som väcker uppmärksamhet och påminner personal med personalansvar att prata med sina anställda. Ordspråken får en helt annan vinkel och därmed en annan innebörd.

Kampanjen går ut i tryckta annonser i ett flertal tidsskrifter och facktidningar samt annonsering på Linkedin med start 22 oktober. Information om kampanjen går även ut i SKLs samt de fackliga organisationernas egna kanaler.
Annonserna går ut i: Dagens Samhälle, Chef, Läkartidningen, Dagens Medicin, Kupé, Företagaren, Affärsvärlden, Lärarnas Tidning, Kommunal Arbetaren, Tidningen Karriär, Vårdfokus, Tidningen Vision, Akademikern, Chefstidningen, SSR.

Så här ser annonserna ut

     

Läs om kampanjen och vilka som ligger bakom