Kontaktpersoner på Afa Försäkring

Vi jobbar på heltid med att stötta era organisationer inom kommuner och regioner. Ni får hjälp att utveckla era interna rutiner både för information om försäkringar och för hur era medarbetare ska anmäla skador och sjukdomar till oss.

Vi hjälper er att introducera ett informationsmaterial och kan stötta er i arbetet att se över rutiner och hitta förbättringsåtgärder. Det sistnämnda gör vi tillsammans med er på ett arbetsmöte, där utvalda personer hos er tillsammans kommer fram till förbättringsåtgärder. Det är bara att höra av sig!