Kontaktpersoner på AFA Försäkring

Vi jobbar på heltid med att stötta era organisationer inom kommuner och regioner. Ni får hjälp att utveckla era interna rutiner både för information om försäkringar och för hur era medarbetare ska anmäla skador och sjukdomar till oss.

Vi hjälper er att introducera ett informationsmaterial och kan stötta er i arbetet att se över rutiner och hitta förbättringsåtgärder. Det sistnämnda gör vi tillsammans med er på ett arbetsmöte, där utvalda personer hos er tillsammans kommer fram till förbättringsåtgärder. Det är bara att höra av sig!

Per Nyström, kommunikationsstrateg
per.nystrom@afaforsakring.se
08-696 48 60
Annelie Lindvall
annelie.lindvall@afaforsakring.se
08-696 44 34
Per Winberg
per.winberg@afaforsakring.se
08-696 49 20
Lise Zarrabi
lise.zarrabi@afaforsakring.se
08-696 44 27
Ulf Härnström
ulf.harnstrom@afaforsakring.se
08-696 44 42
Helena Danielsson
helena.danielsson@afaforsakring.se
08-696 43 53
Läs om kampanjen och vilka som ligger bakom