Försäkringsinformatörernas kompetens är ett stöd för de anställda

Försäkringsinformatörerna finns till för alla anställda. Ta hjälp av dem! De kan hjälpa er med frågor om försäkringarna eller om ni behöver hjälp med att göra en anmälan. Bjud in dem på era arbetsplatsträffar för att kort berätta om den här anställningsförmånen, som ju faktiskt de kollektivavtalade försäkringarna innebär.

Informatörerna utses av facken eller arbetsgivaren och utbildas kostnadsfritt hos Afa Försäkring. De får grundläggande kunskap om de kollektivavtalade försäkringarna vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Vidareutbildningar anordnas löpande för att hålla kunskaperna vid liv.

Vet ni inte vilka de är hos er? Kontakta oss på ime@afaforsakring.se, så hjälper vi er hitta er närmaste försäkringsinformatör!

Det finns ingen övre gräns för hur många försäkringsinformatörer ni kan ha i er organisation, så det går bra att utbilda fler:

Läs mer om att bli försäkringsinformatör