Bli en favorit på jobbet - följ dessa tre steg:

Tipsa om eller visa den här filmen.

Filmen tar upp det man behöver veta om försäkringarna man har via jobbet. Det är viktigt att fånga upp alla som råkar illa ut så att ingen missar ersättning. Bli arbetsplatsens favorit och berätta för de andra om den här förmånen, så att de anmäler när de blir sjuka. Eller skadar sig på jobbet. Låt ingen falla mellan stolarna.

Läs om kampanjen och vilka som ligger bakom