Kroniska skulderbesvär vid lätt manuellt arbete

Sammanfattning

Projektet har undersökt om biofeedback-teknik i form av en så kallad muskelvakt som larmar vid ihållande muskelspänningar kan hjälpa dem som har ont i nacke, skuldror och armar.

Projektledare Roland Kadefors
Organisation Arbetslivsinstitutet
Ämnesområde Rörelseorganens sjukdomar
Tidsperiod 2003-01-01 - 2006-08-01
Beviljat totalbelopp 2 982 500 kr
Diarienummer FA-11:02

Syfte

Att undersöka om en biofeedback-apparat som mäter muskelspänningar hjälper anställda med ont i skuldror och nacke samt undersöka möjligheten att använda utrustningen för dem som har enbart muskelspänningar utan värk och dem som har skadat ryggraden.

Genomförande

Huvudstudien genomfördes på kvinnor över 45 år som arbetar som sekreterare. De fick pröva muskelvakten och följdes under fyra veckor. Dessutom fick de ergonomisk rådgivning. Smärta och kognitiva förmågor mättes före och efter provperioden samt vid uppföljningar tre och sex månader efteråt. En kontrollgrupp fick enbart ergonomiska råd. Dessutom genomfördes två mindre studier: en som testade biofeedbackutrustningen på personer med muskelspänningar utan värk och en som prövade den på ryggskadade.

Resultat

Bioofeedback i form av musklevakt som kombineras med ergonomiska råd är effektivt mot värk, även på sikt och vid senare uppföljningar. Det gällde särskilt dem som hade mycket ont. Utrustningen visade sig också lovande för dem som har enbart muskelspänningar och för personer med skador på ryggmärgen. Resultaten har ingått i flera doktorsavhandlingar, publicerats i vetenskapliga tidskrifter och presenterats vid konferenser.