MobilVib2 - Mät vibrationer i arbetet med mobiltelefon

Sammanfattning

Många utsätts för vibrationer i arbetet vilket leder till hälsoproblem och sjukdomar. Det säkraste sättet att undvika detta är att regelbundet mäta vibrationerna. Det har dock saknats lättanvända och billiga mätare för detta. I ett tidigare projekt har forskarna tagit fram en lätthanterlig mätare där informationen skickas till en app i användarens mobiltelefon. Projektet testade mätaren på arbetsplatser med gott resultat. Projektet har därmed tagit fram ett verktyg som enkelt kan förebygga ohälsa och arbetsskador av vibrationer.

Projektledare Lage Burström
Organisation Umeå universitet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2014-09-01 - 2016-03-31
Beviljat totalbelopp 2 773 000 kr
Diarienummer 140137

Syfte

Projektet skulle utföra tester av en vibrationsmätare i kombination med en mobil-app på arbetsplatser. Syftet var att få fram en app som ger användaren pålitlig information om de vibrationer denne utsätts för. Målet är att hjälpa användarna att undvika riskabla nivåer av vibrationer på arbetsplatser.

Genomförande

Projektet genomförde tester av mätarna i två omgångar. I den första delstudien genomförde forskarna tester med mätare och mobilappar i både laboratorium och i arbetsmiljö. De testade mätarna på både små och stora maskiner. Forskarna jämförde också mätarna med dem som finns på marknaden för att se om de ger korrekt information. Projektet utvärderade den första studien och genomförde förbättringar inför den andra delfasen där forskarna testade ett stort antal mätare på olika arbetsplatser. Användarna intervjuades också. Användarna fick lättillgänglig information om de vibrationer de utsattes för och kunde dagligen registrera nivåerna i appen för att undvika överdriven exponering.

Resultat

Projektet har lett till en tillförlitlig mätare och mobilapplikation som kan användas på arbetsplatser där de anställda utsätts för vibrationer. Den tekniken ger tillförlitlig information och fungerar väl samt är lätt att använda. Projektet har döpt den till SmartVib. Mätarna kan förebygga hälsofarliga vibrationer och leder till säkrare arbetsmiljö för dem som arbetar med vibrationsverktyg. Resultatet sprids bland annat genom nationella möten, mässor och utbildningar. Förhoppningen är att samma teknik ska kunna användas för att förebygga andra hälsofarliga moment inom arbetsmiljö, exempelvis sådana som handlar om ljus och ljud.