Analys och utvärdering av skadehändelser bland självverksamma privata skogsägare

Sammanfattning

Projektet undersöker hur skador inträffar, deras konsekvenser och vilka som drabbas när det gäller dem som arbetar i egen skog. Drygt hälften av Sveriges skog tillhör privata skogsägare och två tredjedelar av dem utför själva arbete i sin skog.

Projektledare Lage Burström
Organisation Sveriges lantbruksuniversitet
Ämnesområde Psykosocial arbetsmiljö
Tidsperiod 2003-01-01 - 2007-06-30
Beviljat totalbelopp 507 000 kr
Diarienummer T-01:03

Syfte

Med undantag för dödsfall sker ingen systematisk inhämtning av uppgifter om skador inom så kallat självverksamt skogsarbete. Det finns därför inte tillräckligt med kunskap om dessa olyckor. Projektets mål har varit att få en tydligare bild av dem.

Genomförande

Uppgifter om skador vid självverksamt skogsarbete för perioden 1996-2001 hämtades in från Arbetsmiljöverket, AFA Försäkrings skadedatabas samt skaderegistret vid Norrlands universitetssjukhus. Beronde på register, skadans allvarlighetsgrad, svårigheten att avgöra om det var självverksamt arbete eller förvärvsarbete med mera så varierade olyckorna med mellan 85 och 2 550 per år.

Resultat

Hälften av skadorna drabbade skogsägarna själva. En tredjedel drabbade en familjemedlem. Oftast arbetade den drabbade ensam och i allmänhet mindre än 30 dagar per år i skogen. Vanligaste redskapet som orsakade skadan var vedkap/vedklyv och motorsåg. Varje skadad person gjorde i genomsnitt 2,9 besök på läkarmottagning. Projektets resultat finns bland annat sammanfattat i en särskild rapport.