Fibroblast tillväxt faktor receptor 1-5-hydroxytryptamine1A heteroreceptor komplex i det raphe-hippokampala systemet. Ett nytt mål för behandling av depression

Sammanfattning

Depression är ett samhällsproblem som vållar lidande och stora kostnader för sjukfrånvaro och vård. Projektet har undersökt vilka förändringar depression orsakar i vissa områden av hjärnan, bland annat i hippocampus som är en del av hjärnans så kallade limbiska system. Målet är helt nya läkemedel för att behandla svår depression. 

Projektledare Kjell Fuxe
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Mentala sjukdomar
Tidsperiod 2014-07-01 - 2016-06-30
Beviljat totalbelopp 2 000 000 kr
Diarienummer 130328

Syfte

Forskargruppen har tidigare sett att en viss funktion, heteroreceptorkomplex, i vissa delar av hjärnan leder till att hjärnan förändras. Antagandet var att dessa heteroreceptorkomplex är påverkade vid depression och att denna störning spelar in för den minskning av vissa delar av hjärnan (hippocampus) som ses vid djup depression. Forskarna ville undersöka om det är så, med det långsiktiga målet att utveckla nya mediciner mot depression.

Genomförande

Forskarna genomförde studier på djur, mänskliga celler och hjärnvävnad. Friska djur och celler jämfördes med sådana som påverkats av depression.

Resultat

Projektet visar att de så kallade heteroreceptor-komplexen i de delar av hjärnan som förändras av depression påverkas av sjukdomen. Det innebär att heteroreceptorkomplex kan bli ett nytt mål för läkemedelsbehandling av svår depression. Resultaten sprids bland annat via vetenskaplig publicering.