MobilVib - Mät vibrationer med din mobiltelefon - En förstudie

Sammanfattning

Vibrationer från maskiner i arbetslivet leder till hälsoproblem och sjukdomar. Det finns idag en mobil-app som mäter ljudnivån och gör att anställda kan undvika hälsoskadligt buller. En applikation för att mäta vibrationer är svårare att utveckla eftersom det saknas teknik i mobiltelefonen för detta. Projektet har istället tagit fram en utrustning som fästs vid en maskin eller kroppen som, utifrån mätningarna där den sitter, skickar information till mobiltelefonen. Informationen tas emot via en särskild app. En sådan utrustning kan innebära att risker med vibrationer inom arbetslivet lättare kan undvikas.

 

Projektledare Lage Burström
Organisation Umeå universitet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2013-07-01 - 2014-01-31
Beviljat totalbelopp 132 000 kr
Diarienummer 130120

Syfte

Projektet ville ta fram en teknik som kan mäta potentiellt skadliga vibrationer. Den ska kunna användas med hjälp av en mobiltelefon. Målet var att bidra till att hälsofarliga vibrationer i arbetslivet undviks.


Genomförande

Projektet använde sig av information samlad hos företaget Center for Vibration Comfort i utvecklandet av tekniken. Applikationen kopplas till flera källor, vilket är en fördel eftersom det gör att applikationen kan anpassas både efter individ och arbetsplats. Detta löste projektet genom att ägaren till apparaten och mobilen har ett eget konto med personlig information. Mätsystemet anger grad av vibration, ger en analys över tid och är personanpassat. Användaren kan också få råd via det. Tekniken har utvecklats för android vilket gör att applikationen kommer att kunna användas av de flesta utan att den begränsas till en viss mobiltelefon.

Resultat

Projektet har inneburit en förstudie av en applikation (app) och en tillhörande apparat som ger information om hälsofarliga vibrationer på arbetsplatsen. Målet är att gå vidare till praktiska mätningar på anställda ute i arbetslivet. Det handlar då om att testa och utvärdera mätsystemet. En färdig app som används leder till att denna typ av vibrationer lättare kan undvikas, vilket ger en säkrare arbetsmiljö. Resultaten sprids bland annat via en rapport.