Forskning rörande isocyanater i arbetslivet

Sammanfattning

Användningen av isocyanater (härdplaster) och aminer ökar inom industrin. Det har blivit en av de vanligaste orsakerna till astma på grund av jobbet. Projektet arbetar för bättre kontroll av dessa ämnen genom att ta fram så kallade referenssubstanser och standarder för mätning.

Projektledare Gunnar Skarping
Organisation Stockholms Universitet
Ämnesområde Kemiska hälsorisker
Tidsperiod 2003-01-01 - 2005-12-31
Beviljat totalbelopp 4 500 000 kr
Diarienummer T-01:01

Syfte

Projektets mål var att utveckla metoder för att tillverka så kallade referenssubstanser för isocyanater, aminoisocyanater och aminer. Dessutom var målet att ta fram nationellt och internationellt accepterade standarder för referenssubstanser.

Genomförande

Projektet har tagit fram metoder för att bestämma halten av isocyanater i luft genom att bland annat använda vätskekromatografi och masspektometri. Dessutom har en så kallad torr provtagningsteknik, en ny provtagare för olika partikelstorlekar och metoder för tillverkning av referenssubstanser utvecklats. Förekomsten av isocyanater och aminer i olika produkter som madrasser och kuddar har testats och en metod för at bestämma isocyanatinnehållet i de lapptest som används för att diagnosticera allergier har tagits fram.

Resultat

De metoder för att bestämma isocyanathalter med mera som projektet har tagit fram har resulterat i två accepterade internationella standarder för provtagning av isocyanat, aminoisocyanat och amin i luft. De har inneburit att flera nya isocyanater har hittats ute på arbetsplatserna. De metoder som projektet har tagit fram visar förekomsten av farliga ämnen i verkliga arbetssituationer, vilka kan användas för förebyggande insatser.