Systematisk företagsutveckling för engagemang, delaktighet och arbetsglädje

Sammanfattning

Engagemang är avgörande för en arbetsorganisation – och även för arbetsglädje, välbefinnande, hälsa och personlig utveckling. Ändå visar forskning och erfarenheter att medarbetarnas engagemang inte räcker till i de flesta organisationer. Projektet har vidareutvecklat en metod för ökat engagemang, bland annat genom att närmare ta reda på vad som bidrar till arbetsglädje och engagemang.
 

Projektledare Richard Berglund
Organisation Swerea IVF AB
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2011-06-01 - 2014-04-30
Beviljat totalbelopp 3 385 000 kr
Diarienummer 100179

Syfte

Projektet syftade till att ta reda på mer om vilka faktorer som bidrar till engagemang på företag inom samhällssektorn, utveckla en metod för ökat engagemang och därmed på sikt skapa positiva effekter för både anställda och organisation.

Genomförande

Projektet byggde på det tidigare genomförda projektet "Produktionsarbetet i utveckling" vilket också finansierades av AFA Försäkring. Där identifierades tio faktorer som påverkar engagemanget i en organisation. En enkätstudie baserad på de tio faktorerna analyserades och faktorerna bekräftades. En metod för ökat engagemang utvecklades också av projektet. Den består bland annat av en handbok, presentationsmaterial och checklistor. Dessutom innefattar den ett webbaserat enkätverktyg för nulägeskartläggning och utvärdering. Modellen i sin helhet ska vara lättillgänglig för ledare och organisationsutvecklare.

Resultat

Projektet har skapat en kunskapsbas och ett redskap för organisationsutveckling, med sikte på en organisationskultur som präglas av engagemang. Resultaten sprids i vetenskapliga artiklar och har resulterat i en pedagogisk modell kopplad till utbildningsmaterial, checklistor och en handledning.