Modelleringsverktyget ART i praktiken

Sammanfattning

Idag finns olika sätt att göra exponeringsbedömningar av hälsorisker i arbetslivet. En FAS-finansierad studie utvärderar två verktyg för detta syfte, men ett nytt verktyg har tillkommit på marknaden. Projektet jämför det nya ART-verktyget med ett mindre komplicerat verktyg för att utvärdera vilket som lämpar sig bäst för exponeringsbedömningar. Studien väntas leda till bättre kunskap i vilka verktyg som bör användas.
 

Projektledare Håkan Tinnerberg
Organisation Lunds universitet
Ämnesområde Kemiska hälsorisker
Tidsperiod 2010-11-01 - 2013-11-01
Beviljat totalbelopp 1 700 000 kr
Diarienummer 100127

Utvärdering av mätinstrument för arbetsmiljöhygien
Syfte

Exponeringsbedömningar av hälsorisker sker vanligtvis genom yrkeshygieniska mätningar. Internetbaserade verktyg har tidigare använts för detta och nu har även nya verktyg har framställts. Studiens ska jämföra de traditionellt använda verktygen med det nya ART-verktyget för att kunna avgöra vilket som lämpar sig bäst för exponeringsbedömningar.

Genomförande

Projektet genomför mätningar på åtta företag med verktyget, som även utvärderas av arbetsmiljöingenjörer.

Resultat

Studien förväntas ge bättre kunskap om vilka verktyg som bör användas för yrkeshygienisk mätning och när de är lämpliga att användas. Resultatet sprids på kurser, i vetenskapliga tidskrifter samt i nyhetsbrev.