Betydelsen av organisatoriska förändringar, varsel och permitteringar i spåren av coronakrisen för social situation, psykisk hälsa och sjukskrivning

Sammanfattning

Sammanfattning

Vi vet ännu lite om hur pandemin påverkat arbetsvillkor, hälsa och sjukskrivningsmönster. Forskarna bakom projektet undersöker hur uppsägningar, anställningsotrygghet och påtvingad kortare arbetstid under coronakrisen har påverkat arbetskraftsdeltagande, psykisk ohälsa och sjukskrivningar.

Projektledare Linda Magnusson Hanson
Organisation Stockholms universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2021-01-01 - 2023-12-31
Beviljat totalbelopp 3 700 000 kr
Diarienummer 200400

Syfte

Projektet ska undersöka hur konkurser, neddragningar, uppsägningar, anställningstrygghet och påtvingad kortare arbetstid under coronakrisen påverkar arbetskraftsdeltagande, sociala arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Forskarna ska också undersöka vilken roll alkoholvanor och socialt stöd spelar i sammanhanget.

Genomförande

Undersökningen utgår från SLOSH-studien, Swedish Longitudinal Survey of Occupational Health. Det är en special corona-undersökning inom den som följer 5.000 personer på den svenska arbetsmarknaden. De får besvara webbenkäter om organisatoriska och psykosociala arbetsförhållanden, distansarbete, social isolering, symptom på ångest och depression med mera under coronakrisen. Forskarna hämtar också in data från patientregistret, dödsorsaksregistret och läkemedelsregistret.

Resultat

Projektet ger kunskap om coronapandemins följder för arbetslivet och arbetsmarknaden har påverkat den psykiska ohälsan, främst i form av ångest och depression. Projektet ger också allmän kunskap om vilken roll organisatoriska förändringar som permitteringar med mera spelar för psykisk ohälsa. Det kan ge bättre förebyggande åtgärder, inte minst vid nedskärningar. Resultaten sprids via tidskrifter, rapporter, Stressforskningsinstitutets hemsida och kunskapsöversikter.