Att leda och samarbeta i team på distans - effekter av Covid-19 i projektbaserade organisationer

Sammanfattning

Sammanfattning

Kunskapsintensiva företag som arbetar i projektform har tvingats till nya arbetssätt under pandemin 2020. Arbetsteamen har fått mötas digitalt istället för fysiskt. Forskarna undersöker hur teamen och samarbetet i dem påverkats av det digitala arbetssättet. Kunskaperna kan användas för att förbättra exempelvis teamkänslan när vi tvingas till digitalt arbete i framtiden.

Projektledare Frida Pemer
Organisation Handelshögskolan i Stockholm
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2021-01-01 - 2023-12-31
Beviljat totalbelopp 3 143 000 kr
Diarienummer 200354

Syfte

Projektet ska undersöka hur samarbete och teamkänsla i projektbaserade kunskapsintensiva företag påverkas av att mötena är digitala och inte fysiska. Målet är kunskap som kan användas när projektbaserade organisationer tvingas arbeta digitalt.

Genomförande

Forskarna intervjuar och genomför observationer på plats i kunskapsintensiva företag. Det handlar om konsultföretag inom IT, management och HR. Teamen i dessa företag består av olika kompetenser och roller som arbetar tillsammans med klienter under en begränsad projekttid. Forskarna följer teamen under projekttiden och intervjuar ledare, teammedlemmar med flera. Teammedlemmarna får också vid flera tillfällen besvara en enkät om teamkänsla, samarbete, produktivitet med mera. Dessutom tar forskarna del av olika dokument.

Resultat

Forskningsprojektet ger kunskap om hur coronapandemin påverkat ledning och organisering av arbetsteam samt vilka konsekvenser det fått för produktivitet och arbetsmiljö. Forskarna tar fram rekommendationer för hur man kan organisera teamarbete, stimulera lärande och kunskapsinhämtning samt bygga teamkänsla även under extrema situationer som pandemier. Resultaten sprids via vetenskapliga artiklar och konferenser, workshops på de deltagande företagen, seminarier vid lärosäten med mera.