En extrem arbetsmiljösituation under COVID-19 pandemin: Förebyggande insats efter traumatiska händelser i frontlinjen

Sammanfattning

Sammanfattning

Många inom sjukvården har upplevt traumatiska händelser och situationer under pandemin, till exempel att de man arbetat med dött. Det kan leda till obehagliga och påträngande minnen och sämre psykisk hälsa, så kallad posttraumatiskt stressyndrom. Det behövs sätt att ta hand om dem som upplevt känslomässigt jobbiga saker under arbetet. Forskarna bakom projektet testar en sådan insats som kan göras vid ett enda tillfälle.

Projektledare Emily Holmes
Organisation Uppsala universitet
Ämnesområde Mentala sjukdomar
Tidsperiod 2021-01-01 - 2024-01-01
Beviljat totalbelopp 3 987 000 kr
Diarienummer 200342

Syfte

Att undersöka om en enkel uppgift i form av ett spel och en minnesuppgift efter traumatiska händelser och situationer på arbetet kan minska förekomsten av senare obehagliga och påträngande minnen.

Genomförande

Det som testas är en mental arbetsuppgift i form av datorspelet Tetris och en minnesövning. Åtgärden utvärderas när det gäller påträngande minnen, psykisk hälsa och arbetsrelaterad funktion. 164 deltagare som utsatts för traumatiska händelser på jobbet slumpas till att antingen få åtgärden eller en helt annan uppgift som används som kontroll. Deltagarna följs upp efter en vecka, en månad, tre månader och ett halvår. Forskarna gör också en så kallad processutvärdering där de tittar på hur väl metoden kan användas i arbetslivet.

Resultat

Forskarna antar att den mentala arbetsuppgift som testas minskar förekomsten av påträngande minnen och ökar arbetsförmågan efter traumat. Dessutom klargör studien hur användbar en sådan metod är i praktiken. Att minnen av trauman inte stör välmående och arbetsförmåga tjänar både enskilda och samhället på. Resultaten sprids bland annat via vetenskapliga kanaler.