T-cellssvar mot SARS-CoV-2 antigen hos personal vid Infektionskliniken Region Västmanland

Sammanfattning

Sammanfattning

Om sjukvårdspersonal verkligen löper ökad risk att insjukna i covid-19 är en omdiskuterad fråga. Forskarna bakom studien har tidigare analyserat förekomsten av antikroppar hos personal vid en infektionsklinik. Här studerar de en annan del av immunförsvaret, T-cellssvaret. Studien ger mer kunskap om immunitet mot covid och om hur antikroppar respektive T-cellssvar hänger samman med symptomfritt bärarskap av viruset. Mer kunskap om detta är viktigt bland annat för arbetsmiljön på infektionskliniker och för att förhindra smittspridning.

Projektledare Emeli Månsson
Organisation Region Västmanland
Ämnesområde Övrigt hälsa
Tidsperiod 2021-01-01 - 2023-01-01
Beviljat totalbelopp 940 000 kr
Diarienummer 200316

Syfte

Projektet ska ta fram kunskap om hur immuniteten mot covid ser ut hos personal som vårdat patienter med den sjukdomen.

Genomförande

Personalen vid infektionskliniken som deltar får vid två tillfällen med ett års mellanrum lämna blodprov för test av T-cellssvar. De får också svara på en enkät när studien startar. Dessutom tar de covid-prov på själva varje månad under tiden som studien pågår, oavsett om de har symptom eller ej. Forskarna samlar också in uppgifter om vaccination mot covid.

Resultat

Forskarna förväntar sig att över hälften av deltagarna ska ha ett T-cellssvar mot covid. Att det förekommer covidinfektioner helt utan symptom är ifrågasatt och forskarna förväntar sig att hitta ytterst få sådana fall. Resultaten delges den deltagande infektionskliniker samt sprids genom vetenskapliga publicering, pressmeddelanden och sociala medier.