Spridning av virus, bakterier och hälsofarliga ämnen inom svensk tandvård - utredning av aerosolspridning vid olika behandlingar

Sammanfattning

Luftkvaliteten på en tandläkarmottagning påverkas av ventilationen, punktutsug vid behandling och typ av arbetsmoment. Under en tandvårdsbehandling bildas droppar och aerosolpartiklar som sprids i luften och kan föra med sig virus, bakterier och hälsofarliga ämnen, som kvicksilver från amalgam och akrylatplaster från moderna fyllningsmaterial. En studie av aerosolers spridning och innehåll samt av luftkvaliteten på tandvårdskliniker kan bidra till bättre arbetsmiljö och hälsa inom tandvården.

 

Projektledare Michelle Nerentorp
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2021-03-01 - 2024-03-01
Beviljat totalbelopp 3 799 000 kr
Diarienummer 200306

Syfte

Projektet ska undersöka spridningen av aerosoler och dess innehåll i form av virus, bakterier, kvicksilver och härdplaster vid olika typer av tandvårdsbehandlingar

Genomförande

Projektet studerar hur ventilation, punktsug, skyddsutrustning och placering av vakuumsystem på tandkliniker påverkar luftens kvalitet

Resultat

Kunskaper från projektet förväntas ge bättre förståelse för hur hälsofarliga partiklar sprids under olika tandvårdsbehandlingar och därmed bidra till bättre arbetsmiljö och minskad ohälsa för tandvårdspersonal. förväntas också resultera i en utbildning i riskbedömning inom tandvården och kan ligga till grund för säkrare arbetssätt och utformning av ventilationssystem.