Professioner i pandemins skugga - organisering och styrning av arbete inom offentlig sektor i tider av osäkerhet och oro

Sammanfattning

Sammanfattning

Pandemin har inte bara påverkat vårdpersonalens arbete. Projektet undersöker effekterna för dem som påverkats utan att stå i frontlinjen: lärare, socialarbetare, bibliotekarier med flera. Forskarna undersöker hur de påverkats i fyra olika kommuner.

Projektledare Josef Pallas
Organisation Uppsala universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2021-01-01 - 2022-12-31
Beviljat totalbelopp 3 745 000 kr
Diarienummer 200389

Syfte

Projektet ska ta reda på hur vardagsarbetet i offentliga yrken påverkats av pandemin, framför allt yrken där man inte direkt hanterat sjukdomen eller de sjuka. Forskarna ska också undersöka hur det dagliga arbetet kan läggas upp så att man stärker motståndskraften i den offentliga sektorn.

Genomförande

Forskarna gjorde en första pilotstudie pandemivåren 2020 när de samlade in berättelser från medarbetare i offentlig sektor: dagboksanteckningar, nedskrivna historier, berättelser under intervjuer med mera. Utifrån den går de vidare och väljer ut yrkesgrupper och regioner där de utför studien. Vardagsarbetet för anställda i frontlinjen under pandemin undersöks genom analys av medieinslag och forskningsrapporter. Arbetet under pandemin för dem som arbetat lite längre bort från fronten, lärare, kuratorer, poliser med flera, undersöks med intervjuer och gruppsamtal. Även här samlar forskarna in berättelser från dagböcker, sociala medier med mera. Materialet analyseras med särskilda metoder.

Resultat

Resultaten delges de organisationer som medverkar i projektet. Forskarna skriver en populärvetenskaplig bok om organiseringen av den offentliga sektorn under pandemin. Den bidrar till den offentliga debatten om svenska välfärdens motståndskraft. Dessutom sprids resultaten bland annat via vetenskapliga artiklar.