Artificiell intelligens baserad EKG analys för att prediktera insjuknande i livshotande hjärtkärl tillstånd hos patienter med CoViD-19 infektion

Sammanfattning

Vid covid-19 finna risk att drabbas av hjärtpåverkan, rytmrubbningar, hjärtmuskelinformation med mera. Projektet undersöker om man kan se vilka som löper en sådan risk redan vid det EKG (mätning av hjärtats aktivitet) som görs när patienten anländer till sjukhuset. De testar detta genom att analysera EKG:et med hjälp av avancerade datorprogram, så kallad artificiell intelligens.

Projektledare Carina Blomström Lundqvist
Organisation Akademiska sjukhuset
Ämnesområde Hjärt-/Kärlsjukdomar
Tidsperiod 2020-07-01 - 2021-09-01
Beviljat totalbelopp 1 381 000 kr
Diarienummer 200223

Syfte

Forskarna ska undersöka om artificiell intelligens kan användas i analys av EKG hos covid-patienter för att ta reda på vilka som löper risk att drabbas av allvarlig hjärtsjukdom.

Genomförande

Forskarna samlar in det första EKG:et från ett antal covid-patienter på sjukhus för att testa sitt antagande: att man kan se redan i det EKG:et vilka som löper störst risk för allvarliga hjärtkärlkomplikationer. De antar att man kan göra detta med hjälp av artificiell intelligens som analyserar mätsvaret. Forskarna följer upp dessa covidpatienter och ser vilka som drabbas av allvarlig hjärtsjukdom som hjärtsvikt, rytmrubbningar med mera för att se hur väl metoden fungerar.

Resultat

Projektet väntar sig att man med hjälp av maskininlärning, så kallad artificiell intelligens, AI, kommer att kunna förutsäga vilka covidpatienter som riskerar att drabbas av allvarlig hjärtkärlsjukdom. Om man kan hitta de patienterna tidigt har man större möjligheter att ge dem effektiv behandling. Det kan vara livräddande. Resultaten sprids främst genom publicering i vetenskapliga tidskrifter. Efter det kan metoden tas i bruk i sjukvården.