COVID-19 pandemin och småföretagare inom hälso- och sjukvård - arbetsmiljö, hälsa och ekonomi hos Sveriges kiropraktorer och naprapater.

Sammanfattning

Det finns närmare 2.000 kiropraktorer och naprapater i Sverige. De kommer fysiskt nära sina patienter, vilket innebär en smittorisk. Vanligtvis arbetar de utan skyddsutrustning. Projektet undersöker hur dessa yrken påverkas av coronapandemin när det gäller deras hälsa och arbete. Kunskaperna kan bli viktiga för alla slags småföretagare som riskerar att bli smittade på jobbet.

Projektledare Iben Axén
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2020-05-01 - 2023-04-30
Beviljat totalbelopp 3 766 000 kr
Diarienummer 200140

Syfte

Projektet ska undersöka hur coronapandemin påverkat kiropraktorers och naprapaters arbetsmiljö, hälsa och ekonomi.

Genomförande

Forskarna skickar ut en enkät till de närmare 2.000 medlemmarna i de bägge yrkesgrupperna. De ställer frågor om hur pandemin påverkat arbetsmiljö, hälsa och ekonomi. Naprapaterna och kiropraktorerna får även svåra på hur de ser på framtiden. Forskarna ber dem att svara på digitala enkäter vid flera tillfällen. Tack vara kontakt med deras organisationer hoppas forskarna på en hög svarsfrekvens.

Resultat

Studien ger kunskap om hur kiropraktorer och naprapaters arbetsmiljö, hälsa och ekonomi påverkats av pandemin. Eftersom de ofta är egenföretagare och arbetar nära sina patienter rent fysiskt kan resultaten vara värdefulla även för andra yrkesgrupper som arbetar under liknande omständigheter. Resultaten sprids till de bägge yrkesgrupperna via möten, sociala medier och utbildningar. Dessutom publiceras de i en rapport och i vetenskapliga tidskrifter.