Omstruktureringar i besöksnäringen i spåren av Covid-19: Konsekvenser för individer och arbetsmiljöer

Sammanfattning

Coronapandemin har lett till omstruktureringar, uppsägningar och varsel på hotell och restauranger. Förändringarna påverkar både enskilda personer och arbetsmiljön i den branschen. Där finns också många tillfälliga jobb samt många ungdomar och utlandsfödda. Att förlora jobbet innebär inte bara personliga konsekvenser utan får också följder för arbetsmiljön och dem som är kvar på arbetsplatsen. Projektet undersöker hur coronapandemin påverkat anställda och arbetsmiljöer i besöksnäringen.

Projektledare Alexis Rydell
Organisation Högskolan Dalarna
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2020-07-01 - 2023-06-30
Beviljat totalbelopp 4 486 000 kr
Diarienummer 200133

Syfte

Forskarna ska undersöka hur de varsel och uppsägningar som drabbat besöksnäringen på grund av coronapandemin påverkat arbetsmiljön och de enskilda som drabbats.

Genomförande

Projektet består av flera delstudier. En undersöker personliga konsekvenser för uppsagda med visstids- och tillsvidareanställning. En undersöker konsekvenser för dem som är kvar på arbetsplatsen. En tredje studerar relationen mellan arbetsmarknadens parter i branschen och lärdomar inför framtiden. Dessutom analyseras olika kris- och stödpaket. I del ett intervjuas 30-40 personer som blivit av med jobbet om vad uppsägningen lett till för dem. I del två intervjuas anställda som är kvar på dessa arbetsplatser om krav, kontroll och stöd i arbetet, strategier med mera. I del tre intervjuas skyddsombud samt representanter för företagen och fackförbund. Projektgruppen består av forskare inom kulturgeografi, turismvetenskap och arbetsvetenskap.

Resultat

Kunskaperna från projektet kan ligga till grund för stöd vid omstruktureringar när det är exempelvis en lågkonjunktur eller någon annan kris. Resultaten bidrar till bättre systematiskt arbetsmiljöarbete under kriser. Spridningen av resultaten sker bland annat genom vetenskapliga kanaler.