Covid-19s effekter på arbetsmiljön i digitalt medierat distansarbete - upplevd och faktisk

Sammanfattning

På grund av coronasmittan under 2020 började många arbeta på distans med digital teknik. Det finns en del forskning om digitalt distansarbete, men inte mycket om när det är ofrivilligt. Projektet undersöker detta närmare. Kunskaperna kan ligga till grund för råd om hur man bör lägga upp digitalt distansarbete när man blir ombedd att arbeta hemifrån.

Projektledare Kristina Palm
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2020-06-01 - 2022-12-31
Beviljat totalbelopp 3 916 000 kr
Diarienummer 200128

Syfte

Projektet ska ta fram kunskap om vad som händer med arbetsmiljön, produktiviteten och välbefinnandet när man tvingas till digitalt distansarbete i hemmet.

Genomförande

Studien genomförs digitalt med intervjuer som utgår från fotografier. Intervjupersonerna fotograferar sin arbetsvardag hemma och pratar sedan om bilderna med intervjuaren. Två organisationer där medarbetarna är tjänstemän som inte arbetar på distans i vanliga fall deltar i studien.

Resultat

Projektet ger kunskap om hur man kan skapa ett hållbart digitalt distansarbete under de särskilda förhållanden som råder vid en pandemi. Det ger också kunskap om hur sådant arbete påverkar förmågan att hålla rågången mellan arbete och privatliv. Kunskaperna kan ligga till grund för råd om påtvingat distansarbete, men också om vad man kan göra när gränserna mellan arbete och privatliv luckras upp. Resultaten sprids via hemsidor, poddar, pressen och olika organisationer. Dessutom förmedlas de via konferenser och vetenskaplig publicering. En utställning med fotografierna planeras också.