Att delta i arbetslivet trots depressions- och ångestsjukdomar - vilken inverkan har arbetsplatsfaktorer och behandling för arbetare i privata sektorn

Sammanfattning

Sammanfattning

Var tredje person drabbas någon gång i livet av ångest, depression eller stressrelaterad ohälsa. Allt fler sjukskrivs för sådana problem. Samtidigt saknas kunskap om vad som kan ge de drabbade en möjlighet att fortsätta arbeta. Projektet undersöker om psykoterapi och läkemedel kan förhindra att de som har psykiska problem blir sjukskrivna.

Projektledare Magnus Helgesson
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Psykisk ohälsa
Tidsperiod 2020-07-01 - 2023-12-31
Beviljat totalbelopp 4 900 000 kr
Diarienummer 200061

Syfte

Forskarna ska undersöka om psykoterapi och läkemedelsbehandling kan öka möjligheten för anställda i privat sektor med depression, ångest eller stressrelaterad ohälsa att fortsätta arbeta jobba. De ska också undersöka vilka organisatoriska och psykosociala faktorer som kan motverka sjukskrivning.

Genomförande

Projektet hämtar information från flera stora register med data om kön, ålder, arbetsfaktorer, hälsa, psykolog- och läkemedelsbehandling med mera. Projektet undersöker anställda i privat sektor med ångest, depression eller stressrelaterad ohälsa mellan åren 2006 och 2015. Det handlar om de som fått specialistvård (drygt 450.000) eller primärvård (drygt 390.000) för sina besvär. Dessutom ingår drygt 60.000 personer som deltagit i Arbetsmiljöundersökningen mellan 1993 och 2015. Alla data bearbetas med statistiska metoder.

Resultat

Projektet kommer att visa hur olika psykosociala och arbetsorganisatoriska faktorer påverkar arbetsanknytning och minskar sjukfrånvaron. Studien visar också vilken roll psykologi och läkemedelsbehandling spelat för dem. Kunskaperna kan ge bättre och mer personligt inriktade insatser för dem som drabbas av de vanligaste typerna av psykisk sjukdom.