Vilka faktorer stärker individens möjligheter att arbeta med psykisk ohälsa? En prospektiv enkät- och registerundersökning.

Sammanfattning

Sammanfattning

Vad är det som gör att vissa personer med psykisk ohälsa kan vara kvar i arbete medan andra sjukskrivs, även när de har samma grad av psykisk ohälsa? Projektet undersöker detta. Det är välbehövliga kunskaper som kan leda till bättre stöd och bättre insatser för personer som mår psykiskt dåligt.

Projektledare Gunnel Hensing
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Psykisk ohälsa
Tidsperiod 2020-07-01 - 2023-12-31
Beviljat totalbelopp 3 983 000 kr
Diarienummer 200060

Syfte

Studien ska ta reda på vad som gör att vissa personer med psykisk ohälsa kan vara kvar i arbete medan andra med samma grad av ohälsa sjukskrivs.

Genomförande

20 000 anställda i privat sektor besvarar en enkät med frågor om kön, ålder, psykisk hälsa, behandling, arbetsförmåga, arbetsmiljö med mera. Sedan följs de upp igen efter ett år. Forskarna kan då se vilka som sjukskrivits för psykisk ohälsa och vilka som är kvar i arbete. De undersöker skillnader i behandling, arbetsmiljö och arbetsförmåga. Standardiserade mätverktyg används för att mäta psykisk ohälsa, välbefinnande, arbetsförmåga, krav och kontroll och psykosocial arbetsmiljö. Alla data i den statistiska analysen är kodade och deltagarna försäkras om att arbetsgivarna inte får tillgång till resultaten.

Resultat

Det behövs mer kunskap om varför vissa kan arbeta trots att de har psykiska besvär och andra inte kan det. Kunskaperna från projektet kan inte minst användas till att ta fram bättre stöd och insatser för personer i arbetslivet med psykisk ohälsa.