Transdiagnostisk emotionsfokuserad behandling för emotionell och somatisk samsjuklighet. En RCT om implementering och effektivitet i primärvården.

Sammanfattning

Sammanfattning

En av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning är psykisk ohälsa. Många med psykiska problem har samtidigt ont i ryggen, huvudvärk, magproblem och så vidare. Sådan samsjuklighet är en utmaning för vården. Forskarna ska testa en ny metod, Transdiagnostisk emotionsfokuserad behandling, som riktar in sig både på de psykiska och de somatiska problemen genom att arbeta med reglering av känslor.

Projektledare Katja Boersma
Organisation Örebro universitet
Ämnesområde Psykisk ohälsa
Tidsperiod 2020-07-01 - 2023-12-31
Beviljat totalbelopp 3 661 000 kr
Diarienummer 200042

Syfte

Projektet ska införa och framför allt testa effektiviteten hos transdiagnostisk emotionsfokuserad behandling på patienter i primärvården som har både psykiska och somatiska problem.

Genomförande

Genom att reglera olika känslor angriper metoden som testas stressreaktioner, ångest och depression samtidigt som kroppsliga problem i form av exempelvis smärta behandlas. Teorin är att det är en bristande styrning av känslor som ligger bakom bägge typerna av problem. Metoden jämförs med den sedvanliga behandlingen. Deltagarna fyller i en dagbok om symptom, funktion och reglering av känslor upp till ett år efter behandlingsstarten. Före och efter behandlingen får patienterna besvara frågor som mäter utmattning, ångest, depression, sömnproblem med mera.

Resultat

Projektet testar och utvärderar en helt ny behandling som ännu inte finns i Sverige. Den kan hjälpa en patientgrupp som har svårt att få hjälp. Studien ger också en del teoretiska kunskaper om hur psykologiska och kroppsliga problem samverkar.