Utveckling av förklaringsmodeller till orsak och vidmakthållande av stressrelaterad utmattning

Sammanfattning

Sammanfattning

Stressrelaterad ohälsa har blivit en av de vanligaste orsakerna till långvarig sjukskrivning och är en stor utmaning för både arbetslivet och vården. Frågan är varför enbart vissa drabbas och varför en del drabbas så länge. Vissa personer med stressrelaterade ohälsa kan vara sjuka i upp till sju år. Projektet tar reda på mer om orsaker till stressrelaterade ohälsa och identifiera vilka faktorer som påverkar tillfrisknande.

Projektledare Ingibjörg Jonsdottir
Organisation Västra Götalandsregionen
Ämnesområde Psykisk ohälsa
Tidsperiod 2020-07-01 - 2023-12-31
Beviljat totalbelopp 5 323 000 kr
Diarienummer 190127

Syfte

Projektet ska ge en heltäckande bild av stressrelaterad utmattning och utmattningssyndrom. Målet är att kunskaperna ska användas för att förebygga utmattning på grund av stress.

Genomförande

Institutet för stressmedicin i Göteborg har byggt upp ett patientregister och en så kallad biobank med sparade prov från patienter. En mängd information om symptom, faktorer i arbetet, psykologiska faktorer och så kallade biomarkörer läggs ihop i en jämförelse mellan utmattade och friska personer. Dessutom jämförs de som blir återställda snabbare med de som är sjuka en längre tid. Forskarna intervjuar också 20 patienter för att få fram psykologiska faktorer som kan vara betydelsefulla, till exempel om hur de haft det tidigare i livet och om de är särskilt sårbara.

Resultat

Projektet bidrar till att förklara vad som orsakar utmattning och varför den kan bli långvarig. Analyserna av proverna ger också svar på om kroppsliga orsaker, som så kallade metabola processer eller tillväxtfaktorer, är inblandade i sjukdomsprocessen. Kunskaperna kan användas för att förebygga och behandla stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom.