Metodik för effektivt förebyggande av fallolyckor bland personal inom vården

Sammanfattning

Projektet tar fram metoder och verktyg för att förebygga fallolyckor bland vårdanställda. Fall är en mycket vanlig arbetsolycka i hälso- och sjukvården. Metoderna och verktygen som forskarna tar fram ska kunna användas på egen hand av anställda. De ska också vara möjligt att anpassa dem till att hantera även andra arbetsmiljörisker.

Projektledare Sanny Shamoun
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Olycksfall
Tidsperiod 2019-08-01 - 2022-07-31
Beviljat totalbelopp 2 980 000 kr
Diarienummer 190086

Syfte

Projektet ska ta fram verktyg och metoder som effektivt kan förebygga fallolyckor för anställda i vården.

Genomförande

Utveckling av metoderna och verktygen görs tillsammans med olika aktörer inom vårdens arbetsmiljö. De tas fram och förfinas stegvis i samarbete mellan forskarna och chefer, skyddsombud med flera. En tidigare rapport från projektgruppen visar på vilka slags åtgärder som behövs och vilka personer som är bäst lämpade att genomföra dem. Materialet ska även innehålla olycksstatistik med mera som kan motivera till förebyggande arbete. Verktygen och arbetssätten som projektet tar fram testas på arbetsplatser och utvärderingen därifrån används till ytterligare finslipning av dem. Slutligen sammanställer projektgruppen en rapport och sprider information om olika sätt för att förebygga fallolyckor som visat sig fungera.

Resultat

Projektet väntas leda till en metod för att förebygga fallolyckor som fungerar väl i vården och med vardagligt arbetsmiljöarbete. Förhoppningsvis kan metoden användas för även andra arbetsmiljörisker än fall. Resultaten sprids via en rapport som kommer att finnas tillgänglig gratis på IVL:s webbplats. Dessutom sprids de via konferenser och vetenskaplig publicering.