Krav- och funktionsschema - en metod att använda inom smärtrehabilitering för att stärka samverkan mellan vård, anställd och arbetsgivare?

Sammanfattning

Det finns väl utarbetade arbetssätt för medicinsk smärtrehabilitering, men inte för den arbetslivsinriktade delen. Forskning visar att tidiga kontakter mellan vård och arbetsplats hjälper sjukskrivna för smärta att snabbare komma tillbaka i arbete. En systematisk metod för att arbeta med dessa kontakter är Krav- och funktionschema, KOF. Det är en metod för att bedöma arbetsförmåga som bygger på att balansen mellan krav och funktion kartläggs. Forskarna undersöker hur väl den metoden fungerar, vad som gör att den fungerar samt hur den uppfattas av patienter med långvarig och svår smärta.

Projektledare Therese Hellman
Organisation Uppsala universitet
Ämnesområde Rehabilitering
Tidsperiod 2019-08-01 - 2022-07-31
Beviljat totalbelopp 2 022 000 kr
Diarienummer 190071

Syfte

Projektet ska undersöka och utvärdera Krav- och funktionschema, KOF, för smärtpatienters arbetslivsinriktade rehabilitering.

Genomförande

Forskarna använder både information från intervjuer och data som kan behandlas statistiskt. 15 smärtpatienter och deras arbetsgivare som haft KOF-samtal intervjuas några månader efter avslutad rehabilitering. Dessutom hämtar forskarna in data från ett register för smärtrehabilitering och ställer enkätfrågor om sömn och så kallas organisatorisk rättvisa. 50 patienter deltar och de jämförs med smärtpatienter som inte fått KOF-samtal under sin rehabilitering.

Resultat

Projektet ger mer kunskap om KOF. Framför allt om hur metoden kan hjälpa smärtpatienter att komma tillbaka till jobbet och hur effektiv den är i arbetsinriktad rehabilitering. Resultaten från studien kan förbättra den arbetsinriktade rehabiliteringen för smärtpatienter. De sprids via sociala medier, utbildningar, nätverk en rapport och vetenskaplig publicering.