Vilken av fyra behandlingsstrategier har bäst möjlighet att leda till långvarig hälsa och förbättrad arbetsförmåga i reumatoid artrit?

Sammanfattning

Reumatoid artrit, RA (även kallad ledgångsreumatism), påverkar hälsa, livskvalitet och arbetsförmåga. Det är den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen. Studien jämför olika behandlingar av sjukdomen när det gäller effekt och kostnader. Vilken behandlingsstrategi som är bäst på sikt är oklart idag. Kunskaperna kan förbättra behandlingen av sjukdomen och även minska de kostnader den för med sig.

Projektledare Jon Lampa
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Rörelseorganens sjukdomar
Tidsperiod 2020-01-01 - 2022-12-31
Beviljat totalbelopp 3 293 000 kr
Diarienummer 190090

Syfte

Forskarna ska undersöka vilken av fyra olika strategier som fungerar bäst för lindring av sjukdomen när det gäller minskad smärta, förbättrad arbetsförmåga och god hälsoekonomi.

Genomförande

Forskargruppen genomför sedan tidigare en studie som jämför behandling med substansen metotrexat och varianter av så kallade biologiska läkemedel. 812 personer med reumatoid artrit deltar i den studien. Denna studie följer patienterna i upp till fem års tid. De undersöks med röntgen av leder och mätinstrument för bland annat smärta och livskvalitet. Dessutom samlar forskarna in information om deras vård och sjukfrånvaro. Kostnadseffektiviteten hos de olika behandlingarna beräknas också.

Resultat

Projektet svarar på en av de viktigaste frågorna när det gäller reumatoid artrit: vilken av de tillgängliga behandlingarna som är bäst på lång sikt. Kunskaperna kan göra att patienter får mindre ont och en bättre arbetsförmåga. Därigenom kan också stora kostnader för vården och samhället sparas in. Resultaten sprids bland annat genom vetenskaplig publicering.