Metod för att bedöma arbetsförmåga vid mental trötthet vid olika sjukdomstillstånd

Sammanfattning

Sjukdomar som MS, utmattningssyndrom och underfunktion i sköldkörteln kan ge svår trötthet. Detsamma gäller hjärnskador från stroke eller olyckor. Mental trötthet, även kallad hjärntrötthet, innebär orkeslöshet och gör att det kan bli svårt att arbeta. Forskarna undersöker trötthet och arbetsförmåga med mera hos sådana patienter. Målet är att de ska få en bedömning av sin arbetsförmåga som inte är godtycklig.

Projektledare Birgitta Johansson
Organisation Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ämnesområde Rehabilitering
Tidsperiod 2019-08-01 - 2021-07-31
Beviljat totalbelopp 1 037 000 kr
Diarienummer 190044

Syfte

Projektet ska undersöka sambandet mellan mental trötthet och arbetsförmåga. Med hjälp av olika skattningsskalor som Mental Fatique Scale och Work Ability Index ska forskarna ta fram en metod att säkrare bedöma arbetsförmågan hos patienter som lider av svår mental trötthet.

Genomförande

Personer i arbetsför ålder med utmattningssyndrom, hjärnskada på grund av exempelvis stroke och underfunktion i sköldkörteln tas med i studien. Målet är att få med 300 patienter i var och en av dessa grupper. De får besvara frågeinstrument för att mäta depression, sömn, ångest, utmattning, trötthet och arbetsförmåga. Dessutom samlar forskarna in information om hur mycket de arbetar.

Resultat

Studien kan bidra till säkrare bedömningar av arbetsförmåga. Idag saknas ett säkert sätt att bedöma arbetsförmåga vid mental trötthet. Resultaten kan också bli till hjälp vid sjukskrivning och rehabilitering. De sprids via föreläsningar och vetenskaplig rapportering.