Vidareutveckling och tillämpning av Synergonomisk Riskbedömningsmetod VERAM- Visual Ergonomics Risk Analysis Method - förbättringar på arbetsplatser

Sammanfattning

Forskargruppen har tidigare tagit fram en särskild metod för att bedöma synergonomiska risker, VERAM. Men för att metoden ska användas oftare i arbetslivet behöver den bli enklare och snabbare att använda. Projektet tar fram en variant av VERAM som kan användas på en vanlig så kallad läsplatta och som endast tar en kvart att göra. Det finns ett stort behov av ett sådant enkelt och lättillgängligt verktyg för att bedöma synergonomiska risker, inte minst för att synbesvär och nackvärk på grund av dålig synergonomi är vanliga i arbetslivet.

Projektledare Hillevi Hemphälä
Organisation Lunds Tekniska Högskola
Ämnesområde Ergonomi och belastning
Tidsperiod 2019-03-01 - 2021-12-01
Beviljat totalbelopp 3 900 000 kr
Diarienummer 170268

Syfte

Projektet ska ta fram en lättanvänd metod för ergonomisk bedömning av bland annat ljusförhållanden som kan utföras med hjälp av en vanlig så kallad läsplatta. Metoden kallas VERAMlight. Forskarna ska också arbeta för att sprida metoden och få den mer använd.

Genomförande

Forskarna kommer att ta fram en första variant av VERAMlight som vidareutvecklas i projektet och jämförs med det fullskaliga verktyget VERAM på olika arbetsplatser. VERAMlight kommer att testas på dessa arbetsplatser när det gäller kontroll av bland annat bländning och ljusstyrka.

Resultat

VERAMlight kan innebära stora förbättringar i arbetslivet för många människor genom att man snabbt kan hitta sådant i ljusmiljön på arbetsplatsen som kan ge syn- och nackbesvär.