Bärbara kroppskameror: implikationer för väktares och ordningsvakters arbetsmiljö

Sammanfattning

Det har blivit vanligt att väktares ingripanden filmas av åskådare med mobilkameror och hamnar för diskussion på sociala medier. Därför har bevakningsföretag börjat med bärbara kameror på sin personal. Filmerna kan till exempel användas som bevisning vid klagomål på övervåld. Men filmningen under arbetet kan påverka arbetsmiljön och de anställda negativt, de kan till exempel uppleva sig övervakade av arbetsgivaren. Projektet undersöker hur dessa bärbara kameror används i bevakningsbranschen. Målet är att ta fram användbara riktlinjer för kroppskameror på personal i bevakningsbranschen.

Projektledare Cecilia Hansen Löfstrand
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2019-04-01 - 2022-03-31
Beviljat totalbelopp 3 260 000 kr
Diarienummer 170201

Syfte

Projektet ska undersöka hur kroppsburna kameror används av väktare och bevakningspersonal, hur kamerorna påverkar arbetsmiljön och hur branschen reglerar användningen av dem. Målet är att ta fram riktlinjer för kameror på väktare och kontrollanter som kan förhindra att filmningen påverkar deras arbetsmiljö negativt.

Genomförande

Ett fyrtiotal anställda vid två av branschens största bevakningsföretag intervjuas. Företagen använder kameror på personal i bland annat en shoppinggalleria och när de är biljettkontrollanter i kollektivtrafiken. Förutom anställda intervjuas företagsledning och nyckelpersoner som medverkat vid införandet av kamerorna. Forskarna går också igenom företagens policydokument och riktlinjer för kameraanvändning.

Resultat

Studien kommer att resultera i konkreta riktlinjer för hur kroppsburna kameror bör användas och hur man kan säkerställa en god arbetsmiljö när de används. Resultaten väntas leda till bättre arbetsmiljö för anställda i bevakningsföretag som bär kameror under sin arbetstid. Studien ger också mer allmänna kunskaper om kroppsburna kameror och övervakning av anställda. Resultaten sprids via vetenskapliga tidskrifter och en rapport till bevakningsbranschen.