Ny behandlingsmetod vid hörselnedsättning

Sammanfattning

Många är drabbade av hörselnedsättning. Det kan bland annat ge tinnitus, kommunikationsproblem och ökad stress. Det finns läkemedel som stimulerar nybildningen av celler i innerörat, vilket kan förbättra hörseln. Det har dock varit problem med biverkningar och att få substanserna att nå innerörat. Forskarna bakom projektet har tagit fram en metod för att tillföra läkemedel direkt till innerörat, vilket gör att det inte påverkar övriga kroppen och att det ger effekt på plats. Projektet prövar den metoden på patienter.

Projektledare Anders Fridberger
Organisation Linköpings universitet
Ämnesområde Övrigt hälsa
Tidsperiod 2017-08-01 - 2022-03-31
Beviljat totalbelopp 4 100 000 kr
Diarienummer 170069

Syfte

Att i en så kallad dubbelblind studie, där varken läkare eller patient vet vilket preparat som är verksamt och vilket som är placebo, pröva ett nytt sätt att behandla innerörat med läkemedel. Dessutom ska studien ta fram mer kunskap om hur sinnescellerna i innerörat fungerar, vilket kan bidra till nya behandlingar i framtiden.

Genomförande

Cancerpatienter som får läkemedlet cisplatin drabbas av en hörselnedsättning som är behandlingsbar. Ett antal sådana patienter får injektioner i ena örat av ett ämne som både är en så kallad antioxidant och som lokalt blockerar effekten av cisplatin utan att påverka läkemedlets tumörhämmande effekt i resten av kroppen. Samtidigt får patienterna en injektion med ett verkningslöst ämne, placebo, i andra örat. Effekten mäts med hörselundersökning och frågeformulär om bland annat tinnitus. Forskarna undersöker också delar från djurs inneröron. De testar där hur proteinet radixin påverkar de små utskott på celler i innerörat som kallas stereocilier. Syftet med den delen av studien är att hitta behandling mot åldersrelaterad hörselnedsättning.

Resultat

Studien kommer att visa om den testade metoden fungerar och har biverkningar. Om den visar sig fungera bra har vi en ny behandlingsmetod mot hörselnedsättning. Undersökningen är också av betydelse för dem som behandlas med cisplatin mot cancer. Djurstudierna kan bidra till nya behandlingar mot åldersrelaterad hörselnedsättning. Resultaten sprids bland annat genom vetenskaplig publicering, konferenser och pressmeddelanden.