Behöver arbetare mer sömn än andra och hur påverkar åldern? En studie av dödlighet och sömnlängd i en stor kohort

Sammanfattning

Hur länge vi brukar sova på natten påverkar både vår hälsa och livslängd. Att sova ungefär sju timmar är optimalt, men den ideala sömnlängden varierar efter sådant som ålder och yrke. Projektet studerar sambandet mellan sömnlängd och dödlighet, både dödlighet i allmänhet och död på grund av cancer och hjärt-kärlsjukdom. Studien kan bland annat leda till råd och rekommendationer som är värdefulla för många människors hälsa.

Projektledare Torbjörn Åkerstedt
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Övrigt hälsa
Tidsperiod 2017-02-01 - 2020-12-31
Beviljat totalbelopp 3 017 000 kr
Diarienummer 160301

Syfte

Forskarna ska undersöka sambandet mellan självrapporterad sömnlängd och dödlighet i allmänhet med hänsyn till ålder, yrke, sjukdom, BMI, stress med mera. Dessutom ska de mer specifikt undersöka hur sömnlängden påverkar risken att dö av cancer respektive hjärt-kärlsjukdom.

Genomförande

Studien använder data från den så kallade Riksmarschen 1997 där 40.000 personer besvarade frågor om livsstil, sömn och hälsa. Deltagarna har sedan följts upp under 13 år när det gäller sömn, hjärt-kärlsjukdom och prostatacancer. Olika metoder för statistiskanalys av materialet används. Dessutom undersöker projektgruppen sömnlängd vid olika åldrar och om sömn under helgerna kan kompensera för sömnbrist under arbetsveckorna.

Resultat

Studiens resultat kan leda till rekommendationer när det gäller sömn för olika åldrar och yrken, exempelvis för arbetare respektive tjänstemän. Studien ger viktiga bidrag till forskningen om återhämtning via sömn och dess koppling till arbetslivet. Resultaten kan också få betydelse för forskningen om sömnstörningar. De sprids bland annat via vetenskapliga tidskrifter och massmedia kommer troligen att visa intresse för dem eftersom sömn och hälsa är populära ämnen i medierna.