Benplåster vid fingerfraktur-utveckling av en ny behandlingsmetod

Sammanfattning

Var tionde fraktur är ett brutet eller på annat sätt skadat fingerben. Skadan uppstår ofta vid arbetsolyckor. De flesta gipsas, men cirka 1.000 operationer görs varje år av fingerfrakturer som inte läkt bra. Många av operationerna får göras om igen. På KTH har forskare tagit fram ett slags mycket starkt plåster som kan klistras som förstärkning direkt på skelettben: FRAP, Fibre Reinforced Adhesive Patch. Projektet har utvecklat det plåstret så att det kan användas för fingerfrakturer. 

Projektledare Marianne Arner
Organisation Stockholms läns landsting
Ämnesområde Övrigt hälsa
Tidsperiod 2016-11-01 - 2017-11-01
Beviljat totalbelopp 275 000 kr
Diarienummer 160011

Syfte

Projektet skulle vidareutveckla benplåsterkonceptet FRAP så att det kan användas för att läka frakturer i fingrar.

Genomförande

I ett första skede gjordes prover på itusågade grisfötter där plåstret jämfördes med den metallplatta som brukar användas på patienter med komplicerade frakturer. Det gjordes för att jämföra styrkan och flexibiliteten hos plåstret med fixering med hjälp av metallplatta, stift och skruvar. Plåstrets lim härdas på några sekunder genom att belysas med en tandläkarlampa. Därefter testades plåstret på råttor med benbrott. Här undersöktes dess vidhäftningsförmåga, hur väl djurkroppen tolererade det, hur väl plåstret gynnade läkningen med mera. Det gjordes också en särskild utredning av eventuell giftighet hos lim och plåster. 

Resultat

Projektet bildar en grund för tester på patienter av ett nytt material för att fixera frakturer i fingrar, ett material som är effektivt, varken irriterande eller giftigt, starkt, flexibelt och relativt billigt. Det bör minska antalet senare operationer som behövs av dåligt läkta fingerfrakturer och kan därmed leda till minskat antal sjukskrivningar. Konceptet är patentskyddat och resultaten sprids främst genom vetenskaplig publicering. Resultaten visar att plåstret har en god vidhäftningaförmåga och en hållfasthet som är lika bra som den metallplatta som används vid fingerfrakturer. Plåstret visade inga tecken på att vara giftigt eller irriterande.