Increasing public health with novel strategies to diagnose and treat antibiotic resistant bacteria

Sammanfattning

Antibiotikan revolutionerade vården när tidigare dödliga infektioner blev behandlingsbara. Men allt fler bakteriestammar blir resistenta och antibiotikaresistensen har blivit ett stort hot. Projektet har undersökt nya sätt att snabbt diagnostisera och därmed snabbt behandla infektioner med rätt läkemedel. Det handlade bland annat om ett snabbtest som kan avgöra om en bakterie är resistent och vilka antibiotika den är motståndskraftig mot. Projektet testade också att kombinera olika antibiotika mot resistenta bakterier samt olika medel för att förstärka antibiotikans effekt.

Projektledare Dan Andersson
Organisation Uppsala universitet
Ämnesområde Övrigt hälsa
Tidsperiod 2016-07-01 - 2019-06-30
Beviljat totalbelopp 4 885 000 kr
Diarienummer 150203

Syfte

Projektet skulle utveckla ett snabbtest för antibiotikaresistens med målet att det ska kunna användas i vården. Dessutom skulle antibiotikakombinationer där flera läkemedel förstärker varandra testas. Slutligen skulle forskarna undersöka om vissa metaller och så kallade peptider kan förstärka effekten av antibiotika.

Genomförande

Forskargruppen har tidigare tagit fram ett snabbtest för antibiotikaresistens. Testet använder bakterieodlingar från exempelvis urin eller blod där man snabbt kan se hur bakterietillväxten påverkas av olika läkemedel. Det testet vidareutvecklades av projektet. Med hjälp av ett visst slags ljus skulle svarstiden för testet eventuellt kunna snabbas upp ännu mer och detta undersöktes också. Effekten av olika antibiotikakombinationer prövades på bakterieodlingar och på djur. Dessutom testade forskarna om antibiotika blir mer verkningsfullt med hjälpämnen som silver och så kallade peptider (ett slags proteinliknande ämne).

Resultat

Projektet har utvecklats och testat ett nytt snabbtest för resistens hos bakterier i blod och urin. Forskarna har också tagit fram mer kunskap om hur antibiotika kan samverka och hittat kombinationer av sådana läkemedel som fungerar mot motståndskraftiga bakterier. Projektet ger dessutom kunskap om de mekanismer som ligger bakom förstärkningen av antibiotikaeffekt med hjälp av hjälpämnen. Resultaten sprids via vetenskaplig publicering samt till myndigheter, forskningsfinansiärer och andra intressenter.