Hälsoekonomi. Hur stora besparingar kan göras och hur mycket får interventionerna mot fetma kosta?

Sammanfattning

Projektet undersöker hur fetma och övervikt utvecklats bland unga män de senaste decennierna samt hur övervikt och fetma är kopplad till sjukdom, förtidspensioner och överdödlighet. Sådana kunskaper gör det lättare att bestämma hur mycket pengar som bör satsas på förebyggande åtgärder mot fetma.

Projektledare Martin Neovius
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Fetma
Tidsperiod 2006-01-01 - 2008-12-31
Beviljat totalbelopp 1 353 258 kr
Diarienummer H-05:05

Syfte

Projektets mål var att undersöka utvecklingen av övervikt och fetma hos 18-åriga män de senaste 35 åren. Dessutom ville forskarna studera sambandet mellan övervikt i 18-årsåldern och senare sjuklighet, förtidspension, dödlighet och arbetsförmåga.

Genomförande

Studien har använt värnpliktsregistret, som innehåller information om bland annat BMI (Body Mass Index), och Försäkringskassans register över förtidspension och sjukskrivning. Dessutom har uppgifter om dödlighet och sjuklighet tagits med i analysen.

Resultat

Under den tidsperiod som undersökts (1965-2005) har det blivit tre gånger så vanligt att 18-åriga unga män är överviktiga, fem gånger så vanligt att de är feta och tio gånger så vanligt att de är extremt feta. Trenden gäller alla socialskikt och hela Sverige. Överviktiga hade  36 procents ökad risk för förtidspension, feta 87 procents riskökning och för de extremt feta 18-åringarna var riskökningen 207 procent. Störst var risken för förtidspension på grund av hjärtkärlsjukdom och muskel/ledbesvär.