Betydelsen av stress och exponering för kaloririk kost för utvecklingen av tidig fetma

Sammanfattning

Övervikt har blivit ett problem även hos barn. Mer än två tredjedelar av problemet beror på miljöfaktorer snarare än gener. Projektet undersöker särskilt kopplingen mellan stress, mat och barnfetma.

Projektledare Anna-Lena Hulting
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Fetma
Tidsperiod 2005-01-01 - 2008-12-31
Beviljat totalbelopp 4 192 270 kr
Diarienummer H-04:05

Syfte

Projektets mål är att undersöka och få kunskap om sambanden mellan barnfetma, kaloririk mat och stress.

Genomförande

Projektet har hos djur undersökt de system i kroppen som är inblandade när stress medverkar till övervikt, exempelvis det så kallade limbiska systemet. Dessutom har överviktiga barn utfrågats för att undersöka bland annat vilken roll stress spelat för deras övervikt. Särskild vikt har lagts vid om stressen inneburit att barnen föredragit kaloririk mat. Samtidigt har forskarna testat hormoner med mera hos de överviktiga barnen för att fastställa individuella kroppliga egenskaper som beror på både gener och miljö (så kallade fenotyper). Resultaten har jämförts med data från normalviktiga barn. Projektet har också undersökt barn som behandlats med kortison (som ger stressreaktioner i kroppen) för att se hur de påverkas när det gäller vikt, vilken mat de föredrar och så vidare. Barnpatienterna som behandlats med kortison har också jämförts med vuxna som fått samma typ av behandling.

Resultat

Studierna visar bland annat att stress ökar önskan att äta kaloririk mat och att så kallade neuropeptider spelar en roll i sammahanget. Resultaten publiceras i vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter.