Trötthetens förändring över tid i olika yrkesgrupper, relation till åldrande, stress, fysisk arbetsbelastning och sömn

Sammanfattning

Trötthet är ett av de vanligaste hälsoproblemen. Vanliga orsaker är hög arbetsbelastning, dålig sömn och hög ålder. Projektet har studerat hur trötthet utvecklas när vi åldras och vilken roll sömn, stress och arbetsbelastning spelar för den utvecklingen. Olika grupper som har ett på olika sätt ansträngande arbete undersöktes i projektet: lärare, industriarbetare, vårdanställda chefer med flera. Resultaten visar att vi faktiskt blir mindre trötta med åren.

Projektledare Torbjörn Åkerstedt
Organisation Stockholms universitet
Ämnesområde Sjukfrånvaro
Tidsperiod 2016-01-01 - 2018-12-31
Beviljat totalbelopp 2 306 000 kr
Diarienummer 150084

Syfte

Projektet skulle ta fram kunskap om hur självskattad trötthet och sömn utvecklas över tid inom olika yrkesgrupper. Målet var bland annat en förändrad syn på äldre i arbetslivet.

Genomförande

Projektet hämtade data från två tidigare undersökningar där sömn, trötthet och arbetsbelastning ingår: Swedish Occupational Survey of Health, SLOSH, samt Work, Occupation, Lipids and Fibrogen, WOLF. Cirka 8.000 personer följdes under åtta år för att se bland annat hur deras trötthet utvecklades. 

Resultat

Studien visar att vi faktiskt blir piggare med åren och att den piggaste åldersgruppen är de äldsta. Den psykosociala arbetsbelastningen minskar framför allt för chefer och den fysiska för arbetare, vilket ger mindre trötthet. Kunskaperna är viktiga för att ge stöd till personer som åldras i olika yrken. De kan också spela roll för hur vi ser på vad som är lämplig pensionsålder. Resultaten sprids bland annat via vetenskapliga tidskrifter och konferenser.