Primärprevention av barnfetma genom föräldrasamtal på barnavårdscentral om goda matvanor och fysisk aktivitet. En randomiserad befolkningsstudie

Sammanfattning

Projektledare Finn Rasmussen
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Fetma
Tidsperiod 2008-01-01 - 2012-12-31
Beviljat totalbelopp 4 487 732 kr
Diarienummer H-06:05