Molekylära och neurokemiska mekanismer för återfall till alkoholberoende

Sammanfattning

Hjärnans kemi är annorlunda vid alkoholberoende. Projektet undersöker vilken roll hjärnans så kallade dynorfin- och nociceptinsystem spelar vid alkoholism. Det långsiktiga målet är nya läkemedel mot beroende.

Projektledare Sven Ove Ögren
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Folkhälsa
Tidsperiod 2004-01-01 - 2008-12-30
Beviljat totalbelopp 2 700 000 kr
Diarienummer SA-09:03

Syfte

Projektets mål var att studera de kemiska system i hjärnan där ämnena dynorfin och nociceptin är inblandade och deras betydelse för alkoholberoende.

Genomförande

Det så kallade genuttrycket (vilka gener som är aktiva respektive inaktiva) studerades hos råttor som fick alkohol under ett års tid. Studier av läkemedel som minskar alkoholberoende (Naltrexon och Akamprosat) har också genomförts. Dessutom har alkoholens effekter studerats på mänskliga hjärnceller. Slutligen har projektet undersökt vilken roll så kallade opioida system i hjärnan spelar vid alkoholism.

Resultat

Projektet har hittat nya sätt som alkohol påverkar hjärnan på, vilket också innebär nya möjligheter för läkemedel mot alkoholberoende. Ett resultat är att alkohol påverkar de så kallade dynorfin- och nociceptinsystemen i hjärnan och att detta kan förklara exempelvis förämrat minne hos alkoholmissbrukare. Naltrexon hade en förmåga att påverka amygdala (”reptilhjärnan”), som är viktig för vår känslomässiga tolkning av omvärlden. Studiet av mänskliga hjärnceller visade att ämnet acetaldehyd kan förklara en del av alkoholens effekter på hjärnan. Resultaten har bland annat spridits via vetenskapliga tidskrifter.