Studier av alkoholskadade barn - mekanism, förekomst och följder

Sammanfattning

För mycket alkohol under graviditeten skadar fostret och ger missbildningar. I värsta fall kan mammans drickande göra att barnet dör. Projektet har studerat hur det går till när alkohol skadar foster och samtidigt försökt utreda hur vanligt det är med alkoholskadade barn i Sverige.

Projektledare Ulf J Eriksson
Organisation Uppsala universitet
Ämnesområde Folkhälsa
Tidsperiod 2004-01-01 - 2008-12-31
Beviljat totalbelopp 6 800 000 kr
Diarienummer SA-04:03

Syfte

Projektets mål var att studera cellprocesser som orsakar missbildningar för att se hur alkohol skadar växande foster. Ett antagande var att så kallade fria radikaler (oxidativ stress) spelar en roll. Samtidigt ville projektet ta reda på hur stor andel av de barn som föds i Sverige som skadats av alkohol. Alkoholskador hos barn är en mycket ovanlig diagnos, så möjligen finns ett stort mörkertal.

Genomförande

Forskarna gav gravida råttor och möss alkohol och undersökte vad som hände när de även fick så kallade antioxidanter (exempelvis vitamin E) samt vad som skedde när djuren berövades sitt försvar mot oxidativ stress/fria radikaler. De studerade även vad som hände när celler som styr utvecklingen av bland annat nervsystemet utsätts för alkohol. Dessutom har de undersökt förekomsten av alkoholskador hos barn i Sverige, bland annat genom att ställa frågor till mödrar som har barn med ADHD-diagnos.

Resultat

Forskarna har hittat ett tydligt samband mellan så kallad oxidativ stress och fosterskador på grund av alkohol. Om mor och barn får antioxidanter minskar risken för fosterskador, trots att mamman dricker. Projektet förväntar sig att enkätstudien på mammor med ADHD-barn kommer att visa på ett högre alkoholintag än den kontrollgrupp som också deltar. Resultaten sprids via vetenskapliga tidskrifter, konferenser och media.