Integrerade prekliniska och kliniska studier rörande interaktionen mellan alkohol och nikotin

Sammanfattning

Alkohol och nikotin är de mest använda drogerna i vårt samhälle. Det finns en koppling mellan dem. Det är till exempel tio gånger större risk att man är alkoholist om man också är storrökare. Projektet undersöker hur beroendemekanismer fungerar i hjärnan.

Projektledare Jörgen Engel
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Folkhälsa
Tidsperiod 2004-01-01 - 2009-12-31
Beviljat totalbelopp 9 400 000 kr
Diarienummer SA-03:03

Syfte

Målet var att studera hur alkoholens beroendeframkallande mekanismer hänger samman med kemin i hjärnan. Därmed ökar kunskapen om varför vissa blir beroende av alkohol eller andra droger. Det kan leda till att nya läkemedel mot beroende tas fram.

Genomförande

Forskning visar att belöningssystemet i hjärnan är inkopplat när någon blir beroende av ett beroendeframkallande medel. Man har också hittat signalsubstanser som förmedlar belöningskänslan. Ghrelin är ett ämne som kan vara inblandat i alkoholens belöningseffekt och spela roll för utvecklingen av beroende. Forskarna studerar ghrelinets roll även för andra drogers, exempelvis nikotinets, belönande egenskaper.

Resultat

Genom mer kunskap om ghrelinets roll för beroende öppnas möjligheten till att ta fram nya läkemedel mot beroende. Studien har bland annat visat att ghrelin spelar en avgörande roll för alkoholens belöningseffekt. Särdrag i gener för så kallade ghrelin-receptorer i hjärnan har visat sig hänga samman med alkoholberoende och övervikt. Studiens resultat har bland annat publicerats i vetenskapliga tidskrifter.