Hörselskaderisk vid kombinerad exponering för buller och vibrationer

Sammanfattning

Det är mer än enbart buller som ökar risken för hörselskador, bland annat misstänks vibrationer samverka med buller på ett negativt sätt. Projektet undersöker sambandet mellan buller, vibrationer och hörselskador.

Projektledare Lage Burström
Organisation Umeå universitet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2008-02-01 - 2011-02-01
Beviljat totalbelopp 2 627 083 kr
Diarienummer 070104

Syfte

Projektet ska undersöka sambandet mellan risken för hörselskador och att man samtidigt utsätts för buller och vibrationer. Dessutom ska sambandet mellan sårbarhetsfaktorer som leder till sämre blodcirkulation i händerna och hörselskador undersökas.

Genomförande

Ett antal utvalda personer följs (så kallad kohort-studie) och dessutom görs en enkätundersökning. Personerna i gruppen som studeras har varit med sedan 1987 och följts upp efter 5, 10 och 25 år. Ett antal anställda som utsatts för både buller och vibrationer i hand och arm ingår i den. Deras hörselnedsättningar jämförs med de vibrationer och det buller de utsatts för i jobbet. Dessutom väljs 400 män och kvinnor ut som fått ersättning för nedsatt hörsel på grund av jobbet. De får svara på frågor om vibrationer, hörselproblem, tinnitus, vita fingrar, köldkänslighet och arbete i bullrig miljö. Syftet är att ta reda på om de som har Raynards fenomen (vita och kalla fingrar) har ökad risk för hörselskador.

Resultat

Projektet väntas ge nya kunskaper om hörselskaderisken för dem som utsätts för både buller och vibrationer. Det kan leda till konkreta riktlinjer för att begränsa kombinationen buller och vibrationer i jobbet. Dessutom väntas projektet komma fram till om faktumet att man har Raynards fenomen bör tas med i sådana riskbedömningar. Forskningsresultaten presenteras bland annat i vetenskapliga tidskrifter, i undervisning samt till Arbetsmiljöverket och i Umeå universitets vibrationsdatabas.